Kvantna rezonantna magnetna analiza

Kvantni magnetni analizator
Kvantni magnetni analizator

Šta je kvantna rezonantna magnetna analiza?

Najsavremenija tehnologija kvantne medicine koja koristi magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela. Nastala je u Sovjetskom Savezu za potrebe kontrole zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportista-olimpijaca i ljudi specijalnih zanimanja. Pokazavši izvanredne rezultate vremenom je postala široko primenjivana. Nalazi prikazuju kompletnu sliku funkcionalnog stanja celog našeg organizma.

Ova metoda otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na pojedina oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou i što je najvažnije analizom se ne izlažemo zračenju, nema vađenja krvi niti drugih neprijatnih pregleda I analiza.

Kako aparat deluje – kako se vrši kvantna analiza?

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje se kontinuirano razvijaju, regenerišu, menjaju i izumiru. U telu odrasle osobe za jedan minut podeli se 25 miliona ćelija, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija.

Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a super brzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje pokazatelj su stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: normalno, manji disbalans,srednji i veci. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.

Kvantna medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvan jezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima,  konačno promenama u samoj ćeliji i  organu koji ona čini. Ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu do softvera koji ih potom procesuira upoređujući dobijene rezultate sa onim koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti
Kvantni analizator koristi metodu elektromagnetnih talasa za pregled i najnovija dostignuća iz medicine, bioinformacione tehnologije i elektrotehnike.

Kontaktirajte nas i zakazite kvantnu analizu:

011/3290 – 884; 060/576 – 8091;

[email protected]