Kvantna rezonantna magnetna analiza

Kvantna analiza

Šta je kvantna rezonantna magnetna analiza?

Najsavremenija tehnologija kvantne medicine koja koristi magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa tela. Nastala je u Sovjetskom Savezu za potrebe kontrole zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportista-olimpijaca i ljudi specijalnih zanimanja. Pokazavši izvanredne rezultate vremenom je postala široko primenjivana. Nalazi prikazuju kompletnu sliku funkcionalnog stanja celog našeg organizma.

Ova metoda otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na pojedina oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou i što je najvažnije analizom se ne izlažemo zračenju, nema vađenja krvi niti drugih neprijatnih pregleda I analiza.

Kako aparat deluje – kako se vrši kvantna analiza?

Ljudsko telo se sastoji od velikog broja ćelija koje se kontinuirano razvijaju, regenerišu, menjaju i izumiru. U telu odrasle osobe za jedan minut podeli se 25 miliona ćelija, dok se regeneriše oko 100 miliona krvnih ćelija.

Tokom procesa ćelijske deobe i rasta, atomska jezgra pod naponom stvaraju bazičnu osnovu naših ćelija a super brzi elektroni izvan jezgra su u neprestanim promenama zbog čega dolazi do konstantnog emitovanja elektromagnetnih talasa. Ti talasi koje naše telo emituje pokazatelj su stanja našeg organizma i razlikuju se od stanja do stanja u komparaciji: normalno, manji disbalans,srednji i veci. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo „pročitati“ i stanje našeg organizma.

Kvantna medicina smatra da je osnova svake bolesti upravo promena frekvencije tih izvan jezgarskih ćelijskih elektrona, promene njihovih orbita koje prouzrokuju promene na nivou atoma, zatim u malim, pa većim biomolekulima, konačno promenama u samoj ćeliji i organu koji ona čini. Ukoliko se promeni frekvencija elektrona, promeniće se elektromagnetni talas koji stiže od posmatranog atoma.

Te promene do kojih dolazi zbog bolesti i fizičkih promena u nutritivnoj oblasti su obično slabe i variraju od nano do mikrogausa. U principu, energija i frekvencija prolaze kroz pojačavač i stižu do softvera koji ih potom procesuira upoređujući dobijene rezultate sa onim koje spadaju u normalne kvantne vrednosti. Veličina dobijenih vrednosti ukazuje na prirodu i vrstu promena ćelijskih vrednosti
Kvantni analizator koristi metodu elektromagnetnih talasa za pregled i najnovija dostignuća iz medicine, bioinformacione tehnologije i elektrotehnike.

Kvantnom analizom na jednostavan, brz, bezopasan i precizan način, moguće je izvršiti kontrolu kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog sistema, moždanih nerava i ćelija, reumatskih oboljenja kostiju, želuca i creva. detektovati ginekološke probleme, šećer i masnoće u krvi, otrove, impulse srca i mozga, indeks rasta kostiju, gušterače, bubrega, bolesti kostiju, pluća, endokrinog sistema, jetre, imunog sistema, prisustvo teških metala, gojaznosti, aminokiselina, debelog creva, koenzima, kolagena, prostate, vitamina, alergija, kože, očiju itd…

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *